e-lubelskie

Bunkier w Gościeradowie to element umocnień zbudowanych w 1940 roku. Po wspólnej napaści na Polskę w 1939  Niemcy hitlerowskie i Związek Radziecki, mimo iż pozostawały sojusznikami, szykowały się do wojny. W ramach przygotowań na ewentualną inwazję drugiej strony, sowieci zbudowali linię Mołotowa (jej bunkry można do dziś oglądać na południowo­wschodnich krańcach Lubelszczyzny) a Niemcy zbudowali na Lubelszczyznie umocnienia przed przeprawami przez Wisłę*

Chełm

Dział:: Polesie chełmskie
Głównym ośrodkiem regionu jest położony przy drodze z Warszawy do Kijowa Chełm. Drugie co do wielkości województwa lubelskiego, 70-tysieczne miasto, a więc skupiające połowę ludności rejonu miasto. Niegdyś niewielkie (liczące 30 tyś w okresie międzywojennym), za to wielonarodowościowe. Uroczo położone wśród pagórów Chełmskich, u stóp jednego z nich - Góry Chełmskiej. Do tego połozenia nawiązuje nawet sama nazwa - starosłowiańskie "cholm" – oznacza właśnie pagór, wzgórze.
Puławy powstały w XVI wieku jako osada rybacka, a na karty historii trafiły dopiero w wieku XVIII, za sprawą rodziny książąt Czartoryskich. Wcześniej w latach 70 tych XVII wieku właściciel Puław, marszałek wielki koronny Stanisław Herakliusz Lubomirski zbudował tu rezydencję, którą jego córka Elżbieta wniosła do małżeństwa z Adamem Mikołajem Sieniawskim. Poparcie Sieniawskiego dla Augusta II Mocnego spowodowało zniszczenie rezydencji przez Szwedów w czasie wojny północnej. Odtąd wojny miały się mocno zaznaczać w losach puławskiego pałacu.

Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny objęte zostały granicami parków krajobrazowych. Jeden z nich - Strzelecki PK leży na pograniczu z Wyżyną Wołyńską, drugi - Chełmski - w centrum regionu.

Nie tylko środkiem transportu ale dla niektórych -  i atrakcją turystyczna jest kursujący wiosną i latem na trasie Kazimierz - Janowiec prom przez Wisłę.
Prom kursuje od 8 rano do 20 w ciągu tygodnia a w soboty, niedziele i dni wolne od pracy od 8 do 21.
www.prom-janowiec.pl

Drugie co do wielkości miasto regionu Południowego Podlasia (liczące 17 tys. mieszkańców), w przeszłosci (XVIII wiek) nawet pierwsze. Mimo, że większy od sąsiedniego Radzynia, Międzyrzec nie został siedzibą powiatu (leży w powiecie Bialskim). Okolice bez wiekszego przemysłu, dużo lasów, i jest gdzie się wykąpać.
Miedzyrzec rozwijał się w efekcie korzystnego położenia na szlaku Brześć - Luków, na granicy Litwy i Korony,  z czym wiązał się rozwój handlu. Komunikacyjne położenie poprawiał dodatkowo fakt, iż pod miastem zbiegały sie trzy rzeki: Krzna Płd, Krzna Płn, Piszczanka. Stąd też pierwotna nazwa: Międzyrzecze.

Biała Podlaska - ponad 50-tysięczne miasto, stolica powiatu i najważniejsze miasto Południowego Podlasia. Połozona w centrum regionu, nad Krzną, na drogowym i kolejowym szlaku do Mińska i Moskwy.
Od połowy wieku XVI do końca XVII była wlasnością Radziwiłłów - stąd używana wtedy nazwa: Biała Książęca, bądź  Radziwiłłowska. To Radziwiłłowie byli głownymi inwestorami na terenie miasta. Zbudowali między innymi zespół zamkowy - po 1622. Aleksander Ludwik Radziwiłł zbudował fortecę i zamek (zachowały sie fosa, wały i oficyna). Wiek później Anna z Sanguszków Radziwiłłowa rozpoczyna budowę wieży i bramy wjazdowej (obecnie są to najważniejsze zabytki zespołu zamkowego).

Podlasie to nizina,  położona na poziomie około 150 -200 m npm. Nostalgiczny, nieco monotonny krajobraz równinny lub lekko falisty, z ostańcami moren. Z racji niewielkich różnic wysokości - wody płyną tu powoli (główne rzeki to Bug i Krzna). Są tu duże obszary bagien i torfowisk. Gleby średnio i mało urodzajne.

Podlasie

Dział:: Podlasie lubelskie

Podlasie lubelskie inaczej  Podlasie Południowe to  liczący 4 tys km.kw kraina leżąca (nieco wbrew nazwie) na północno-wschodnich krańcach  lubelszczyzny. Oddziela je od sąsiednich regionów przede wszystkim poczucie kulturowej tożsamości mieszkańców regionu należącego przez stulecia do Wielkiego Księtwa Litewskiego. Granice Podlasia Południowego pokrywają się prawie idealnie z granicami województwa bialskopodlaskiego istniejącego w latach 1975 - 1998 roku. W dzisiejszym podziale administracyjnym w skład regionu wchodzą: powiat bialski wraz z większością powiatu Radzyń Podlaski i północnymi gminami powiatu Parczew.

Jako osobny region turystyczny potraktowaliśmy Wyżynę Lubelską, a właściwie jej zachodnia część.
Rejon tak wyznaczony tworzą: Kotlina Chodelska, Wzniesienia Urzędowskie, Wyniosłość Giełczewska (część zachodnia, po dolinę Giełczwi włącznie) oraz Płaskowyż Świdnicki.
Region graniczy z Roztoczem i sąsiednim województwem na południu i (również będącą granicą województwa) Wisłą na zachodzie, od północy graniczy z „Trójkątem Turystycznym” Nałęczów-Kazimierz- Puławy i z aglomeracją lubelską, od wschodu na krótkim odcinku granice wyznacz rzeka Wieprz. Na południowym wschodzie nasz region graniczy z ziemią Krasnostawską.

Sercem Nałęczowa jest ponad 20 hektarowy Park Uzdrowiskowy, przez który przepływa rzeka Bochotniczanka tworząc w jego centrum staw z niewielką wysepką. Znajduje się tu także Pałac Małachowskich, a ugasić pragnienie można "Nałęczowianką" w pijalni wód. Po zwiedzeniu parku koniecznie trzeba się udać na ulicę Lipową, przy której prezentują się stuletnie wille, w pełni ukazujące swoje piękno.

Puławy

Dział:: Trójkąt turystyczny

Puławy to prawie 50-tysięczne miasto położone na prawym brzegu Wisły, na zachodnim skraju Wysoczyzny Lubartowskiej. To duży ośrodek przemysłowy (tutejsze Zakłady Azotowe są największą fabryką nawozów sztucznych w Polsce), naukowy (pięć instytutów naukowo-badawczych), kulturalny (tu powstało pierwsze w Polsce muzeum) i turystyczny - jako jeden z punktów "trójkąta turystycznego".

Na twitterze