e-lubelskie

Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny objęte zostały granicami parków krajobrazowych. Jeden z nich - Strzelecki PK leży na pograniczu z Wyżyną Wołyńską, drugi - Chełmski - w centrum regionu.

Na twitterze