Orchówek, piękny kościół w pięknej okolicy

Orchówek to licząca tysiąc mieszkańców miejscowość tuż pod Włodawą. Niegdyś osobne miasto, swego czasu (za PRL) przyłączone do Włodawy, obecnie osobna wioska pięknie położona nad doliną Bugu (a centrum tuż nad urwistym brzegiem starorzecza). Za czasów Gierka zbudowano za wsią, w rejonie stacji kolejowej, wielkie zakłady garbarskie, dziś już zamknięte. Miejscowi utracili miejsca pracy, ale turyści zyskali - nie rosną tu już sterty odpadów produkcyjnych.


Poza uroczymi okolicami (dolina Bugu, a dalej jeziora Glinki i Białe) Orchówek oferuje turystom piękny kościół.

Parafia i pierwszy kościół pod wezwaniem św. Jana Jałmużnika powstały w Orchówku na początku XVI wieku. Niestety budowla stanęła na terenach zagrożonych powodzią, więc pod koniec stulecia zbudowano drugi kościół na wyżej położonym miejscu. Obecnie istniejąca świątynia to już trzeci z kolei kościół w Orchówku.

Kościół parafialny i św. Jana Jałmużnika zbudowany został w latach 1770-1777. Zaprojektował go (prawdopodobnie) Paweł Fontana, a ufundowało go małżeństwo właścicieli Orchówka: Mikołaj Iwicki herbu Kuszaba i Zofia z Krupskich herbu Korczak.

Kościół zbudowano w wyjątkowo malowniczym miejscu, (nad krawędzią skarpy bużyska) w stylu późnego baroku.

Budynek świątyni charakteryzuje się, jak na barok, raczej skromnymi formami architektonicznymi. Wieżyczki po obu stronach fasady zbudowano dopiero w połowie XIX wieku. W kościele znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Pocieszenia (to wezwanie maryjne typowe dla augustianów) zwany przez ludność obrazem Matki Bożej Orchowieckiej. Obraz, pochodzący z okolicy roku 1600, współcześnie został koronowany złotymi koronami, które w 1990 roku poświęcił Jan Paweł II.

 Kościół został w 1874 roku przejęty przez cerkiew prawosławną. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę powrócił do kościoła katolickiego, a od1931 znowu funkcjonuje tu parafia.

Obok kościoła, zaraz po zakończeniu jego budowy, zbudowano klasztor dla augustianów (Zakon Eremitów św. Augustyna prowadził parafię od 1610 roku do 1864). Niestety klasztor, jak okazało się wkrótce, stanął zbyt blisko skraju skarpy. Sto lat później musiał zostać rozebrany z powodu osunięć ziemi i murów. Obecny, jednoskrzydłowy, budynek klasztoru kapucynów (parafia jest pod ich zarządem od 1947 rok) zbudowano w latach 80. XX wieku. Wznosząc ten współczesny budynek, wzorowano się na pierwotnym klasztorze augustianów.

Artykuły powiązane

Więcej w tej kategorii: « Sobibór Okolice Włodawy »