Polesie chełmskie (2)

Głównym ośrodkiem regionu jest położony przy drodze z Warszawy do Kijowa Chełm. Drugie co do wielkości województwa lubelskiego, 70-tysieczne miasto, a więc skupiające połowę ludności rejonu miasto. Niegdyś niewielkie (liczące 30 tyś w okresie międzywojennym), za to wielonarodowościowe. Uroczo położone wśród pagórów Chełmskich, u stóp jednego z nich - Góry Chełmskiej. Do tego położenia nawiązuje nawet sama nazwa - starosłowiańskie "cholm" – oznacza właśnie pagór, wzgórze.

Najatrakcyjniejsze przyrodniczo tereny objęte zostały granicami parków krajobrazowych. Jeden z nich - Strzelecki PK leży na pograniczu z Wyżyną Wołyńską, drugi - Chełmski - w centrum regionu.