Chełmskie Podziemia Kredowe

Najciekawszą atrakcją miasta Chełm są podziemia kredowe - zabytek wyjątkowy w skali Europy. Podziemia są efektem pracy pokoleń mieszczan chełmskich, którzy wydobywali kredę wprost ze swoich piwnic, drążąc w ten sposób długie korytarze które z czasem utworzyły podziemny labirynt. Wydobycie i sprzedaż kredy było ważnym elementem gospodarki Chełma już od czasów średniowiecza i trwało do XIX wieku. Na początku XX wieku zostało zakazane z powodu groźby zawalenia się podziemnych korytarzy.  

Prace restauracyjne w podziemiach rozpoczęto w latach 60., po wypadku ciężarówki, pod którą zapadła się ulica (i jeden z korytarzy pod ulicą). W miarę postępu prac odkrywano kolejne korytarze (wiele pozostało jednak zasypanych, z uwagi na bezpieczeństwo). Okazało się, że pierwsze wybierzyska kredy powstały jeszcze w średniowieczu, dostarczając mieszczanom dochodu ze sprzedaży kredy, a także schronienia na wypadek wojny czy najazdu. Coraz dłuższe korytarze łączyły się ze sobą (powstawały w takich miejscach "sale") i schodziły w dół (do 25 m), mijały się na różnych poziomach, tworząc istny labirynt. Dopiero w XIX wieku władze zakazały wydobycia kredy ze względów bezpieczeństwa.

W 1995 roku  kompleks podziemnych korytarzy, znajdujących się pod starówką, został wpisany do rejestru zabytków.

Podziemne korytarze mogą łącznie liczyć 15 km długości, a czasem pojawiają się informacje „wydłużające” je do nawet 40 kilometrów. Natomiast trasa turystyczna liczy około dwóch kilometrów. Temperatura, niezależna od pogody na zewnątrz, wynosi tam 9 stopni Celsjusza powyżej zera, nie należy więc wchodzić bez ciepłego ubrania. Nie będą mogły się w niej poruszać osoby niepełnosprawne (ze względu na uskoki, schody i podobne przeszkody), nie polecamy też zwiedzania osobom cierpiącym na klaustrofobię.

Wejście do podziemi przy Lubelskiej 55A, tuż poniżej placu Łuczkowskiego (czyli Rynku Staromiejskiego), obok kościoła pod wezwaniem Rozesłania Apostołów.

podziemiakredowe.com.pl

tel.: 82 565-25-30

CENNIK (2020) BILETY WSTĘPU WRAZ Z USŁUGĄ PRZEWODNICKĄ

normalny:  15 zł

ulgowy I:  (studenci do 25  roku życia, renciści, emeryci - po okazaniu  legitymacji uprawniającej do zniżki): 10 zł

ulgowy II:  (dzieci i młodzież szkolna): 8 zł

 

Artykuły powiązane