Strzelecki Park Krajobrazowy

Strzelecki Park Krajobrazowy obejmuje kompleks Lasów Strzeleckich (lasy stanowią 2/3 z 12 tys ha parku). Położony jest on na południowo-wschodnich krańcach Polesia Chełmskiego, a więc na płaskich terenach Obniżenia Dubienki (krajobrazowo wyróżnia się jedynie wcięta dolina Bugu). Tereny parku są bardzo interesujące ze względu na przyrodę ożywioną: w wyniku wojennych zawirowań żyzne  tutejsze ziemie zostały pozbawione mieszkańców i w rezultacie możemy podziwiać bardzo bogaty przyrodniczo las.

Wśród mieszanych lasów dominuje sosna (50 proc) i dąb (30 proc). Na żyznych glebach wyrósł tu nawet specjalny ("matczański") typ sosny który można podziwiać m. in w rezerwacie "Liski" (sosny stanowiące 95 proc. drzewostanu rezerwatu, osiągają tu 30 m. wysokości).

Drugi z rezerwatów to „Siedliszcze”, chronione są  tu siedziby orlika krzykliwego. Obszar całego parku jest ostoją ptaków o znaczeniu krajowym, a jeśli chodzi o ptaki drapieżne, park jest miejscem wyjątkowym nawet na skalę europejską.

Występują tu także bobry, jenoty, wilki, łosie, a w starorzeczach Bugu żółw błotny.

Artykuły powiązane