Krasnystaw

Jedynym miastem regionu jest Krasnystaw. Liczy 20 tysięcy mieszkańców, jest stolicą powiatu i leży w dolinie Wieprza, rozdzielajacej Działy Grabowieckie od Wyniosłości Giełczewskiej.

Prawdopodobnie istniał tu jeden z najstarszych grodów polskich, a Kazimierz Wielki wzniósł tu zamek otoczony fosą. Prawa miejskie nadał Władysław Jagiełło w 1394 roku. Największy rozkwit miasta nastąpił w wieku XVI, za starostwa hetmana Jana Zamoyskiego. Więził on na krasnostawskim zamku arcyksięcia Maksymilaiana Habsburga, którego wojska pobił pod Byczyną w 1588 roku.

Wiek XVII to upadek miasta i zniszczenia wojenne - wtedy zniszony został zamek. Ponowny rozwój to dopiero XIX i XX wiek - przerywany był wojnami światowymi. W okresie PRL-u w mieście powstał przemysł spożywczy - przede wszystkim wielka cukrownia zbudowana kilka kilometrów na północ od centrum miasta, już poza jego granicami administracyjnymi. Miejscowy browar upadł w 2004 roku, ale kontynuowana jest tradycja organizowanych co roku we wrześniu Chmielaków Krasnostawskich. Impreza odbywa się nad Wieprzem, w miejscu w którym stał niegdyś wspomniany wyżej zamek. Rejon ul. Zamkowej i Zaułka Nadrzecznego ma być rewitalizowany i otwarty na rzekę.

Najcenniejszym - z tych istniejących do dzisiaj - zabytkiem Krasnegostawu jest barokowy zespół pojezuicki. Jest pięknie położony na wysokiej skarpie Wieprza i składa się z kościoła św. Franciszka Ksawerego, klasztoru i pałacu biskupiego. Kosciół zbudowany na przełomie XVII i XVIII wieku wg. projektu Jana Delamarsa z fundacji Potockich  zwraca uwagę bogatą fasadą. Dwie wieże zwieńczonymi monumentalnymi rzeźbami stanowią rozpoznawalny akcent w sylwecie miasta. Wewnątrz dobrze zachowany jest bogaty, barokowy wystrój ze szczególnie cenną późnobarokową polichromią. Na sklepieniu kościoła można zobaczyć jedno z dwóch najstarszych na Lubelszczyźnie wyobrażeń ludów kolorowych.

Obok znajduje się pałac biskupi z pierwszej połowy XVII, budynek seminarium (pierwsza połowa XVIII w) oraz kolegium z 1720 r., w którym mieści się Muzeum Regionalne. W muzeum można obejrzeć zbiory z dziedzin takich jak archeologia, historia (zwłaszcza walk o niepodłegłość), numizmatyka, sztuka (dawna i sakralna), etnografi,a a także chmielarstwo i piwowarstwo.

http://www.muzeumkrasnystaw.webd.pl Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5 A, tel. (82) 57 63 663

Inny zabytek, zespół poaugustiański to bardzo silnie przebudowane i przekształcone, niepozorne dziś budynki kościoła św. Trójcy i klasztoru. Klasztor pochodzi z wieku XVII, natomiast kosciół z przełomu XV/XVI wieku i jest jedynym zabytkim gotyckim w dawnym województwie chełmskim. Budynek utracił cechy stylowe, ale zachował gotycką bryłę.

 

Artykuły powiązane