Kaplica Trójcy Świętej

Kaplica Trójcy Świętej (lub inaczej kaplica zamkowa) to budowla pochodząca najprawdopodobniej z początków XV wieku, zbudowana w stylu gotyckim na polecenie Władysława Jagiełły w roku 1407. Nie była to pierwsza świątynia na zamku: powstała w miejsce wcześniejszej o około sto lat, być może drewnianej, budowli. Możliwe też, że ta murowana kaplica św. Trójcy jest tożsama z tą XIV wieczną, znaną ze źródeł pisanych, i została ufundowana przez Kazimierza Wielkiego, lub nawet pochodzi z okresu wcześniejszego.

Kaplica jest dość nietypowa: ma dwie kondygnacje. Dolną przeznaczono na kryptę i właściwie tylko górna kondygnacja pełniła funkcję świątyni. Od strony dziedzińca zamkowego dokładnie można obejrzeć kwadratową nawę (z pochodzącym z XVII wieku szczytem w stylu renesansu lubelskiego) z zewnątrz wzgórza zamkowego rzuca się w oczy wielokątny kształt prezbiterium.

Kształt budynku i fakt, że składa się z dwóch kondygnacji świadczy prawdopodobnie o tym, że powstał on w wyniku przebudowy (być może kilkukrotnej) wcześniejszej budowli. Być może tym pierwotnym budynkiem była wielokątna wieża z XIV wieku, którą przekształcono w prezbiterium i do której dobudowano prostokątny budynek mieszczący nawę na piętrze. Możliwe też, że było odwrotnie - starszą wieżę przebudowano na nawę (stąd sklepienie gwieździste wsparte na filarze) i do niej dobudowano prezbiterium.

Tak czy inaczej, kaplice wbudowano w linie umocnień grodu tak, by poza oczywistymi funkcjami religijnymi pełniła też funkcje obronne. 

W początku XV wieku, również na polecenie Władysława Jagiełły, grupa malarzy ruskich pod kierownictwem mistrza Andrzeja pokryła ściany i sklepienie świątyni  malowidłami o tematyce religijnej. Prace zostały ukończone w roku 1418. Polichromia po kilku stuleciach została zasłonięta tynkiem i odkryta pod koniec XIX wieku przez Józefa Smolińskiego. Kaplica otwarta jest dla zwiedzających od 1997 roku.

Wyjątkowe jest nałożenie się dwóch stylów: zachodniej, gotyckiej architektury i wschodniego, rusko-bizantyńskiego malarstwa wewnątrz murów. To efekt, i dowód, ekspansji Polski na wschód i zamiłowania fundatora, Władysława Jagiełły, do ruskiego malarstwa. Król kazał pokryć ruskimi malowidłami wnętrza kilku innych budynków w Polsce, ale te w kaplicy zamkowej są najlepiej zachowane ze wszystkich.

 Zwiedzanie

Godziny wejść i zasady zwiedzania:

9:00-9:30,10:00-10:30, 11:00-11:30, 12:00-12:30, 13:00-13:30, 14:00-14:30, 15:00-15:30, 16:00-16:30, (17:00-17.30). Jednorazowo w Kaplicy może przebywać nie więcej niż 30 osób. Rezerwacja wejścia do Kaplicy jest obowiązkowa. Można jej dokonać pod numerem (81) 537 96 82; (81) 537 96 62 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Oprowadzanie i lekcje muzealne można umawiać pod numerem (81) 537 96 15 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15

Bilety:

Kaplica Trójcy Świętej z Lapidarium: Bilet normalny 12,00 zł, ulgowy 10,00 zł

Zwiedzanie z przewodnikiem – Kaplica Trójcy Świętej: 50,00 zł + bilet wstępu

Artykuły powiązane