Kościół pobrygidkowski

Kościół pobrygidkowski (zwany też powizytkowskim) pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej w Lublinie ufundowany został przez króla Władysława Jagiełłę jako wotum dziękczynne za zwycięstwo pod Grunwaldem. Kościół zbudowany został dla zakonu brygidek w latach 1412-26 przy znacznym udziale krzyżackich jeńców. Później, w XVI wieku, dobudowana została wieża. Od południa do kościoła przylegają budynki klasztorne (rozbudowywane etapami aż do w XVII wieku). Od roku 1835 kościół i klasztor przejęły w użytkowanie siostry wizytki.

Budynek świątyni wyjątkowo dobrze zachował pierwotną, gotycką formę architektoniczną, choć wewnątrz z gotyku zachowały się jedynie fragmenty polichromii. Kościół w 600lecie fundacji przeszedł generalny remont, a dla zwiedzających udostępniono m. in. krypty  i wieżę z punktem widokowym

Po przeciwnej stronie ulicy Narutowicza znajduje się Teatr im. Osterwy. Imponujący gmach Teatru Wielkiego (taką nadano mu pierwotnie nazwę) został zbudowany w latach 1884-86, według projektu Karola Kozłowskiego. Teatr należał do prywatnej spółki lubelskich przedsiębiorców i ziemian.

 

Artykuły powiązane