Dolina Czechówki

Czechówka to niewielka rzeczka (o długości ok. 17 km) wpływająca do Lublina od zachodu i przepływająca na północ od śródmieścia, by wpaść do Bystrzycy na wschód od Starego Miasta i Podzamcza (przez które  przepływa podziemnym kanałem).

Czechówka wypływa z Motycza (ok. dwóch kilometrów na zachód od obwodnicy Lublina) na wysokości 227 m.n.p.m. (z tej samej miejscowości  wypływa też, tyle że w przeciwną stronę, inna rzeczka - Ciemięga.) W pobliżu Uniszowic struga przepływa pod obwodnicą Lublina na jej wewnętrzną stronę, by w Dąbrowicy połączyć się z drugą strugą, nazywaną Łazęgą.

Dąbrowica leży 1,5 km na północ od szosy do Nałęczowa, tuż obok administracyjnej granicy Lublina (tą szosą jeździ autobus nr 3, który końcowy przystanek właśnie w Dąbrowicy). To wieś o średniowiecznym rodowodzie. W XV wieku Firlejowie zbudowali tu zamek, który wtedy był główną siedzibą tego możnego rodu. Zamek był rozbudowywany i przebudowywany, tracąc walory obronne i nabywając cech reprezentacyjnego pałacu. W początku XVII wieku zbudowano między innymi dwie wieże, ale pod koniec tego wieku pałac zaczął popadać w ruinę, z której już się nie podniósł. Dziś jedna z dwóch wspomnianych wież, mieszcząca niegdyś pałacową kaplicę, jest główną pozostałością po potężnym pałacu.  Niestety, pół wieku temu do renesansowej kaplicy dobudowano duży budynek Caritasu.

Od Dąbrowicy prawie do skansenu i sąsiadującego z nim ogrodu botanicznego w lubelskiej dzielnicy Sławin - Czechówka płynie przez najciekawszy odcinek doliny. Jej brzegi są dość strome, pagórki, między którymi wije się rzeczka, miejscami są porośnięte lasem. Dnem doliny biegnie czerwony szlak turystyczny (na odcinku Skansen-Dąbrowica szlak pieszy i rowerowy). To ostatni, piękny odcinek Czechówki. Niestety, już przed samym skansenem przez dolinę Czechówki przebiega Aleja Solidarności - trasa szybkiego ruchu prowadząca do obwodnicy i do Warszawy. Im bliżej centrum miasta, tym bardziej dolina jest zmieniona, by nie powiedzieć - zniszczona - przez działalność człowieka. W Lublinie na zboczach są zbudowane osiedla, a dnem doliny poprowadzona jest trasa szybkiego ruchu, która zajmuje dolinę Czechówki od rejonu Skansenu, aż do Podzamcza w centrum miasta. Choć dolina zachowała pewien ślad dawnego uroku (widać np. schodzące do niej stoki Górek Czechowskich), trudno się dziś domyśleć, że niegdyś w dzisiejszej dzielnicy Sławin funkcjonowało uzdrowisko.

Artykuły powiązane

Więcej w tej kategorii: « Ciemięga Czechów »