Dzielnica Sławin

Sławin to położona w północno-zachodnim "rogu" Lublina rozległa, ale słabo zaludniona dzielnica, jedna z najbardziej atrakcyjnych turytycznie peryferyjnych dzielnic miasta. Oddzielona jest od reszty Lublina Górkami Czechowskimi (od wschodu, czyli od dzielnicy Czechów) a od południa - doliną rzeki Czechówki. Północny i zachodni brzeg dzielnicy wyznaczają administracyjne granice miasta.

 

Dzielnica Sławin ma charakter mieszkaniowy - nie ma tu praktycznie przemysłu (kiedyś było tu kilka cegielni w zachodniej części dzielnicy, czyli w Woli Sławinkowskiej), a ośrodki usługowe (w tym naprawy samochodów i hoteliki) znajdują się przy Al. Warszawskiej, niegdyś głównej trasie do stolicy.  Nie ma tu więc uciążliwej działalności gospodarczej. Co więcej, osiedla mieszkaniowe to przede wszystkim zabudowa jednorodzinna, miejscami nawet rozrzucona, typowa dla wsi. Jedyne duże osiedle wielorodzinnych bloków mieszkaniowych to tak zwane osiedle Botanik, zbudowane w ostatnich latach na zachód od ulicy Poligonowej (czyli obok Górek Czechowskich, gdzie przez lata funkcjonował poligon, a dziś leżą piękne i wartościowe przyrodniczo tereny zielone) i na północ od ul. Willowej (która willową zabudowę ma dziś tylko po swojej południowej stronie). Dzięki budowie bloków bardzo szybko rośnie gęstość zaludnienia w dzielnicy, ale ciągle jest niska - znacznie poniżej przeciętnej dla Lublina. Nic dziwnego, skoro ciagle sporą część dzielnicy zajmują tereny zielone – niewielkie lasy, pola uprawne (zwłaszcza na terenach najdalej oddalonych od centrum miasta) lub łąki w dolinie Czechówki.

Chociaż dolina została zmieniona i znacznie zniszczona, przede wszystkim przez zbudowanie trasy szybkiego ruchu, to ciągle ma pewną wartość przyrodniczą.

Właśnie przy dolinie Czechówki, w rejonie, w którym już w XIX wieku rozwijała się turystyka uzdrowiskowa w oparciu o  źródła wód mineralnych, po północnej stronie rzeczki, leżą dwie największe atrakcje turystyczne Sławina, tworzące łącznie spory teren zielony. Są nimi Ogród Botaniczny UMCS (położony po prawej stronie Alei Warszawskiej) z zabytkowym dworkiem Kociuszków oraz sąsiadujący z nim skansen (czyli Muzeum Wsi Lubelskiej) po lewej stronie Alei Warszawskiej, wciśnięty dziś między Aleję Warszawską a Al. Solidarnowsci, nowo zbudowaną trasą na Warszawę.

Sławin jest też jednym z podstawowych terenów Lublina dla sympatyków jazdy konnej - w kilku gospodarstwach w północnej i zachodniej części dzielnicy są prowadzone stajnie-pensjonaty dla koni.

Artykuły powiązane