Cerkiew w Chełmie

Cerkiew św. Jana Teologa  w Chełmie to pochodzący z połowy XIX wieku murowany budynek, wzniesiony na planie krzyża, w stylu klasycystyczno-bizantyńsko-rosyjskim. Adres świątyni to ul. Sienkiewicza 1, ale zajmuje ona cały plac między ulicami  Młodowskiej, Kopernika i Sienkiewicza - plac który wytyczono właśnie pod budowę cerkwi. W związku z budową świątyni ulepszono stan sąsiednich ulic i w pewnym stopniu całej północnej części ówczesnego miasta.

Świątynia została wzniesiona w latach 1846-52, na potrzeby rosyjskich wojskowych przebywających w mieście. Jest niewielka, bo Chełm nie był wówczas jeszcze rosyjskim miastem garnizonowym, a miejscowa greko-katolicka ludność nie była jeszcze przymuszana do przejścia na prawosławie.

Cerkiew św. Jana Teologa to pierwsza cerkiew jaka została zbudowana przez Rosjan w Chełmie, oraz jedyna, która ocalała i pełni swoja funkcję do dzisiaj. Prawosławna ludność Chełma szczególnym kultem otacza znajdujące się w cerkwi kopie cudownych ikon Matki Boskiej Chełmskiej i Matki Boskiej Poczajowskiej.

Artykuły powiązane