Grodzisko w Czermnie

Na południe od wioski Czermno (przy trasie do Tyszowiec), zaraz za mostkiem nad doliną Sieniuchy, znak pokazuje zjazd do grodziska. Wąska, ale dobrze utrzymana droga zaprowadzi nas z szosy prosto pod jego wysokie wały.

Jest bardzo prawdopodobne, że są to pozostałości znanego z kronik, ogromnego niegdyś grodu Czerwień, będącego stolicą Grodów Czerwieńskich, pogranicznego terenu między Polską a Rusią (podstawą tego przypuszczenia jest podobieństwo nazw Czermno i Czerwień, a także wielkość grodziska).

Wały, które do dzisiaj robią wrażenie wielkością (około 10 metrów wysokości) to pozostałość warownego grodu, zbudowanego jeszcze we wczesnym średniowieczu.

Niewiele pozostało śladów po podgrodziu, czyli osiedlach mieszkalnych, zbudowanych w pobliżu grodu. Również podgrodzie miało swój system obronny: archeolodzy ustalili, że było ono otoczone wałem ziemnym (którego trzykilometrowy odcinek można do dziś rozpoznać w terenie), a ponadto  fosami i rowami. Osiedla i budynki połączone były drewnianymi pomostami prowadzącymi nad rowami i bagniskami. Co ciekawe, odnalezione przez archeologów fragmenty drewna z tych budowli zachowały się do naszych czasów na tyle dobrze, ze będzie można metodą badań dendrologicznych ustalić dokładną datę budowy.

Cały ten rozbudowany system rowów i pomostów dopełniała przystań nad Huczwą. Gród, podgrodzie bliższe i dalsze oraz sąsiednie osady otwarte liczyły łącznie, jak szacują archeolodzy, około 40 hektarów. Jak na czasy średniowiecza była to istna metropolia. Niestety, jej rozwój hamowały dość częste walki między Polską a Rusią. Katastrofalny koniec przyniósł Czerwieniowi dopiero najazd Mongołów w XIII wieku – choć nie jest wykluczone, że sam gród się obronił, to otaczające go osady zostały przez najeźdźców zniszczone.

Grodzisko jest obiektem prac archeologicznych od 1977 roku, a kilka lat temu zaadoptowano okolice dla turystów: tuż nad brzegiem Huczwy zbudowana została  (w stylu, powiedzmy, „prasłowiańskowatym”) wieża widokowa, z której można obejrzeć i grodzisko, i szeroką dolinę Huczwy.

Od niedawna, co roku w końcu czerwca, okolice grodziska są miejscem wielkiej imprezy pod nazwą Średniowieczna Noc Świętojańska – z pokazem rzemiosł średniowiecznych, słowiańskich obyczajów oraz walk wojów słowiańskich. 

Artykuły powiązane