Stare miasto w Lublinie

Stare Miasto w Lublinie to średniowieczne miasto (prawa miejskie zostały przyznane w 1317 roku) otoczone murami w drugiej połowie XIV wieku. Dziś przebieg murów i granice starego miasta wyznaczają ulice: Królewska, Lubartowska, Kowalska i Podwale.

Wiele jest w Polsce miast starszych, ale z tak piękną i zachowaną w niezmienionym stanie starówką - najwyżej kilka. Poza kilkoma imponującymi budowlami jak kościoły i wieże, mamy tu do czynienia z mnóstwem zabytkowych kamienic. Ponadto zachowany został też układ ulic i placów - tym bardziej urokliwy, że nieregularny (bo dostosowany do pagórkowatego ukształtowania powierzchni).

Przez środek Starego Miasta, od Bramy Krakowskiej do zamku, biegnie Trakt Królewski. Niegdyś był to główny ciąg komunikacyjny, dziś jest to główna trasa turystyczna - wzdłuż Traktu Królewskiego znajduje się mnóstwo zabytków (a także ogromna ilość restauracji i pubów).

Brama Krakowska

Wejście na Stare Miasto znajduje się od strony zachodniej, z rejonu dzisiejszego centrum miasta. Brama, dziś architektoniczny symbol Lublina, zbudowana została w połowie XIV wieku razem z murami obronnymi. Wzniesiona w stylu gotyckim, zachowała niektóre elementy tego stylu pod późniejszymi zmianami budowlanymi w stylu renesansu i baroku - w tym ostatnim stylu przez włoskiego architekta Dominika Merliniego zbudowany został w 1782 roku  hełm przykrywający szczyt. W bramie krakowskiej mieści się Muzeum Historii Miasta Lublina.

Obok Bramy Krakowskiej (50 m w kierunku katedry) zachowała się baszta z dawnych murów obronnych, zwana Bramą Gotycką, odrestaurowana w latach 80. z niewielkim fragmentem murów miejskich.

Brama Krakowska otwiera Trakt Królewski - główny szlak prowadzący przez Starówkę, do Zamku Królewskiego

Muzea na Starym Mieście

Muzeum Lubelskie na Zamku - malarstwo, kultura ludowa regionu, wystawy czasowe.

Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie Krakowskiej - wystawy dotyczące historii Lublina.

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza - zbiory dotyczące pisarza i innych twórców związanych z Lubelszczyzną (ul. Złota 3).

Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Religijnej (Wieża Trynitarska).

Muzeum Cefarmu - wystawy z historii aptekarstwa (ul. Grodzka 5a).

Artykuły powiązane