Aglomeracja Lubelska

Aglomeracja lubelska obejmuje (prócz, rzecz jasna, samego Lublina) kilka gmin otaczających Lublin (Wólka, częściowo Niemce, Konopnica, Głusk) oraz miasto Świdnik i przyległą do niego gminę Mełgiew. Są to tereny położne w większości w zasięgu pieszej całodniowej wycieczki, czy kilkugodzinnego wypadu rowerem z Lublina.  Z kolei dla osoby dysponującej samochodem ważne, że cały ten teren mieści się albo wewnątrz obwodnicy Lublina, albo w odległości co najwyżej kilku kilometrów od niej. Warto w związku z tym polecić nocleg w którejś z sąsiadujących z Lublinem gmin: nie stworzy żadnego problemu z dojazdem, a często będzie tańszy niż w samym mieście.

 

Świdnik, leżący na wschód od Lublina, to przedwojenne miasteczko letniskowe, a obecnie liczący 40 tys. mieszkańców ośrodek przemysłowy. W wybudowanej po wojnie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego produkowano początkowo motocykle, a później, do dziś, śmigłowce. Świdnik prawa miejsce uzyskał w 1954 roku (mając wtedy 7 tys. mieszkańców) i należy do kilku miast na Lubelszczyźnie zbudowanych w XX wieku od podstaw. Miał być miastem socjalistycznym, zaludnionym przez popierającą komunizm klasę robotniczą, ale władzom PRL-u nie wyszło to do końca: 8 lipca 1980 roku w WSK w Świdniku wybuchł strajk, który zapoczątkował "Świdnicki Lipiec", po rozszerzeniu się strajków na Lublin - nazwany "Lubelskim Lipcem", a potem sytuacja rozszerzyła się na cały kraj i "Sierpień 80" zakończył się powstaniem Solidarności. Później, w stanie wojennym, słynne stały się świdnickie spacery, kiedy mieszkańcy masowo wychodzili z domów w czasie zakłamanego dziennika telewizyjnego.

Wizytówką Świdnika pozostaje śmigłowiec SM-1, ustawiony na głównym rondzie miasta (Al. Lotników Polskich). W końcu 2012 roku w Świdniku zostało otwarte lubelskie lotnisko – znajduje się ono niecałe 10 km od centrum Lublina. Drugie lubelskie lotnisko - sportowe - leży po przeciwnej, zachodniej stronie aglomeracji, w Radawcu, w podobnej odległości od centrum miasta Lublina.

Około 10 km na północny wschód od Świdnika, (w gminie Mełgiew) leży Krzesimów – miejscowość, w której komunistyczne władze założyły w 1944 roku pierwszy w Polsce obóz pracy - oficjalnie dla kolaborantów, w rzeczywistości przede wszystkim dla żołnierzy Armii Krajowej. W krzesimowskiej Dolinie Krzyży spoczywają szczątki prawdopodobnie nawet kilkuset ofiar tutejszego komunistycznego obozu.

Mełgiew, stolica gminy, rozciąga się wzdłuż prawego, wschodniego brzegu szerokiej doliny rzeczki Stoki (na której utworzono zalew dostępny dla wędkarzy). Zaraz za południowym krańcem Mełgwi i stacją kolejową, znajduje się sołectwo Podzamcze z XVIII wiecznym, barokowym pałacem z pięknym niegdyś, przez lata PRL-u zaniedbanym ogrodem. Pałac powstał na miejscu średniowiecznego dworu obronnego - stąd nazwa miejscowości.

W regionie aglomeracji lubelskiej leżą też interesujące tereny przyrodnicze: Dolina Ciemięgi płynącej na północ od Lublina i dolina Czechówki, wpływającej do Lublina od zachodu. Na południe od miasta (acz na terenie włączonym w granice administracyjne Lublina) znajduje się Las Stary Gaj z rezerwatem przyrody Stasin, a jeszcze dalej na południe - niewątpliwie największa atrakcja (pod)lubelska: Zalew Zemborzycki na rzece Bystrzycy.

Artykuły powiązane

Więcej w tej kategorii: « Kalinowszczyzna Ciemięga »