Na południe od murów miejskich

Teren po południowej stronie murów Zamościa to miejsce zbiegu dwóch rzek: Łabuńki i Topornicy. Niegdyś był to podmokly i zaniedbany teren, przez który w XIX wieku przeprowadzono linie kolejową (stacja PKP Zamość znajduje się przy ul. Szczebrzeskiej, na południowy zachód od Starego Miasta, około kilometra w linii prostej od Rynku), niszcząc częściowo fortyfikacje twierdzy.

Przy ulicy Szczebrzeskiej, naprzeciwko dworca PKP (około kilometra od centrum Starego Miasta) znajduje się zamojskie ZOO, a w nim ponad półtora tysiąca zwierząt. Jest to jedyny ogród zoologiczny w województwie lubelskim.

Można tu pooglądać niektóre zwierzaki online.

Większość terenów na zachód od dworca PKP i na południe od murów Zamościa została kilka lat temu zrewitalizowana. Założono trawniki, alejki, zbudowano mostki (nad linią kolejową i rzeczką)  i punkty widokowe. To jedno z doskonałych miejsc na podziwianie panoramy miasta.

W pobliżu, wysunięta 500 metrów na południe poza linię pierwotnych, XVI wiecznych fortyfikacji Zamościa, leży rotunda.  Zbudowana została w latach 1825-1831 jako  element unowocześnianych i rozbudowywanych właśnie fortyfikacji, na kępie otoczonej podmokłymi łąkami. Budynek, pełniący pierwotnie funkcję działobitni, to ceglano-kamienna budowla (przykryta warstwą ziemi) tworząca pierścień o promieniu 54 metrów, otwarty od strony Starego Miasta. Rotunda wraz z wiodącą ze Starego Miasta drogą, otoczone są fosą.

W czasie okupacji Niemcy utworzyli tu obóz, w którym mordowali ludność cywilną (Polaków wysiedlonych z Zamojszczyzny), konspiratorów i partyzantów (AK i BCh), sowieckich jeńców wojennych oraz Żydów. Szacuje się, że zamordowali tu 8 tysięcy ludzi. Dziś rotundę otacza cmentarz wojenny, a w budynku funkcjonuje Muzeum Martyrologii Zamojszczyzny - Rotunda.

Tuż za rotundą, od strony południowej, znajduje się zalew (18 ha), na którym urządzono kąpielisko, a w bardziej odległej od rotundy części, jest też akwen dla wędkarzy – dojazd ulicą Lipska (czyli trasą na Józefów). Od strony południowo-wschodniej przylega do zalewu las miejski.

Poza sezonem letnim można korzystać z krytej pływalni, prowadzonej przez OSiR, położonej przy ulicy Zamoyskiego 62 A, na wschód od Starego Miasta, tuż przy obwodnicy Zamościa.

 

Artykuły powiązane