Puławy

Puławy to prawie 50-tysięczne miasto położone na prawym brzegu Wisły, na styku Małopolskiego Przełomu Wisły i zachodniego skraju Wysoczyzny Lubartowskiej. Miasto to jest to dużym ośrodkiem przemysłowym (tutejsze Zakłady Azotowe są największą fabryką nawozów sztucznych w Polsce), naukowym (pięć instytutów naukowo-badawczych), kulturalnym (tu powstało pierwsze w Polsce muzeum) i turystycznym - jako jeden z punktów "trójkąta turystycznego": Puławy- Kazimierz Dolny – Nałęczów. Puławy są największym miastem-wierzchołkiem owego trójkąta, są też stolicą powiatu, w którym się on mieści.

Przybywającym do Puław z daleka rzucą się w oczy ogromne, widoczne z wielu kilometrów budowle Zakładów Azotowych, znajdujące się na północ od zabudowy miasta (choć w jego administracyjnych granicach), za to ciężko będzie znaleźć centrum - powstałe przy magnackiej siedzibie Czartoryskich miasto, w zasadzie takowego nie posiada.

Puławy są ważnym węzłem komunikacyjnym - leżą na linii kolejowej Warszawa-Lublin oraz na drodze Radom-Lublin. Często jest to więc pierwsze miasto województwa, które widzą wjeżdżający na Lubelszczyznę turyści. Są tu dwa mosty na Wiśle - drugi, im. Jana Pawła II, na północ od starego mostu, oddano do użytku w 2008 roku i jest to jedna z najpiękniejszych i największych (długość wynosi 1038 metrów) przepraw mostowych przez Wisłę. Miasto z racji tutejszego portu rzecznego jest też ośrodkiem komunikacji wodnej.

Puławy, mimo iż obecnie mają charakter głównie przemysłowy, robią wrażenie wręcz przeciwne. Tereny mieszkaniowe odgrodzone są od Zakładów Azotowych rozległym lasem, od południa zaś przylegają do miasta należące do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, pocięte wąwozami i porośnięte laskami, pagórki. Od zachodu miasto ogranicza nieuregulowana dolina Wisły, na dnie której  (w pobliżu osady pałacowej) utworzono Rezerwat Łęg na Kępie, chroniący las łęgowy na terenie zalewowym.

Obok starego mostu przez Wisłę powstał kilka lat temu kompleks turystyczny z mariną (50 stanowisk jachtowych i wypożyczalnia kajaków oraz rowerów). Obok mariny znajduje się wieża widokowa.

Główną atrakcją turystyczną miasta jest Zespół pałacowo-parkowy książąt Czartoryskich – rodziny, która wywarła największy wpływ na historię Puław.

 

Więcej w tej kategorii: « Janowiec Nałęczów »