Puławy

Puławy to prawie 50-tysięczne miasto położone na prawym brzegu Wisły, na zachodnim skraju Wysoczyzny Lubartowskiej. To duży ośrodek przemysłowy (tutejsze Zakłady Azotowe są największą fabryką nawozów sztucznych w Polsce), naukowy (pięć instytutów naukowo-badawczych), kulturalny (tu powstało pierwsze w Polsce muzeum) i turystyczny - jako jeden z punktów "trójkąta turystycznego".


Przybywającemu do Puław z daleka rzucą się w oczy ogromne, widoczne z wielu kilometrów, budowle Zakładów Azotowych na północ od miasta (choć w jego administracyjnych granicach), za to ciężko będzie znaleźć centrum: powstałe przy magnackiej siedzibie Czartoryskich miasto, w zasadzie takowego nie posiada.
Puławy są ważnym węzłem komunikacyjnym- leżą na linii kolejowej Warszawa -Lublin oraz na drodze Radom - Lublin. Często jest to więc pierwsze miasto województwa które widzą wjeżdżający na Lubelszczyznę turyści. Są tu dwa mosty na Wiśle (drugi, im. Jana Pawła II, na północ od starego mostu oddano do użytku w 2008 roku i jest to jedna z najpiękniejszych i największych (1038 metrów) przepraw mostowych przez Wisłę. Puławy z racji tutejszego portu rzecznego są też ośrodkiem komunikacji wodnej.
Puławy są największym miastem - wierzchołkiem "Trójkąta turystycznego", które tworzą wraz z Nałęczowem i Kazimierzem.
Miasto mimo iż obecnie ma charakter głownie przemysłowy, robi wrażenie wręcz przeciwne. Tereny mieszkaniowe odgrodzone są od Zakładów Azotowych rozległym lasem, od południa zaś przylegają do miasta należące do Kazimierskiego Parku Krajobrazowego, pocięte wąwozami i porośnięte laskami pagórki. Od zachodu ogranicza miasto nieuregulowana dolina Wisły na której dnie (w pobliżu osady pałacowej) utworzono Rezerwat Łęg na Kępie, chroniący las łęgowy na terenie zalewowym.

Więcej w tej kategorii: « Janowiec Nałęczów »