Lasy Kozłowieckie

Na południu regionu lubartowskiego, przy granicy z Wyżyną Lubelską, leżą Lasy Kozłowieckie, gdzie utworzono w 1990 roku Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Park ciągnie się wzdłuż linii wchód - zachód, prawie od Kozłówki po szosę Lublin-Lubartów-Białystok. Park kończy się na szosie, choć lasy kozłowieckie ciągną się, coraz węższym pasem dalej na wschód, aż do rejonu, gdzie Bystrzyca uchodzi do Wieprza.

Park chroni największy w pobliżu Lublina kompleks leśny (około 20 km. kw.), wraz ze śródleśnymi stawami i łąkami wzdłuż dolin rzecznych. Największa z nich to Minina i to na niej znajduje się największy zespół stawów, między północno-zachodnią krawędzią parku a miejscowością Samoklęski. Mniejszy kompleks stawów znajduje się w środku parku w Starym Tartaku, a najmniejszy u jego południowej granicy w Nowym Stawie.

W parku występują wydmy i wzgórza morenowe, jego teren jest więc nieco ciekawiej ukształtowany niż reszta regionu.

90 procent parku zajmują lasy, przeważnie sosnowe, z domieszką dębu szypułkowego, brzozy i osiki. Rośnie tu w niektórych miejscach rzadki gatunek drzew - dąb bezszypułkowy. Dąb ten jest chroniony w rezerwacie Kozie Góry. Ten całkiem spory, bo liczący 41 hektarów rezerwat, położony w pólnocno-zachodniech częsci Parku (w pobliżu wioski Wandzin), został założony już w 1958 roku. Rośnie tu tylko jeden gatunek dębu, co jest sytuacją wyjątkową w skali całej Lubelszczyzny. Pojedyncze drzewa dożyły tu nawet 150 lat!

W parku można spotkać między innymi jelenie, sarny, dziki i rzadko spotykane daniele. Z ptaków  występują tu głównie bocian czarny, pustułka, dzięcioł czarny i bardzo rzadki dzięcioł białogrzbiety.

By ułatwić turystom dotarcie do lasów Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego, w jego okolicy zostały zorganizowane dwa śródleśne parkingi ze stołami, wiatami i zadaszeniami. Pierwszy z nich to "Kopanina", obok leśniczówki o tej samej nazwie, położony przy trasie Lublin - Lubartów. Od parkingu w głąb lasów prowadzi dwukilometrowa ścieżka dydaktyczna "Kopania". Drugi parking, "Stary Tartak", urządzono samym centrum Parku. Przez teren parku wytyczono liczne trasy rowerowe.

Na zachodnim krańcu Lasów Kozłowieckich, w rejonie Samoklęsk, Kozłowiecki Park Krajobrazowy styka się z Obszarem Chronionego Krajobrazu "Kozi Bór"

Artykuły powiązane