Grodzisko Posadów

Na południowo-wschodnim krańcu Lubelszczyzny, jedynie 10 kilometrów od granicy z Ukrainą, na Grzędzie Sokalskiej, leży prawie całkiem zapomniane, tajemnicze grodzisko Posadów.

Różnie nazywane przez miejscowych: „okopek”, „okopy Chmielnickiego” lub „zamek” albo „zamczysko” leży na północ od ostatnich zabudowań wioski Posadów, po północnej stronie doliny rzeczki Kamionka. Grodzisko jest widoczne już z szosy z Ulhówka i Posadowa do Telatyna – jakieś 200 metrów za mostkiem należy skręcić w lewo.

Grodzisko o dość nietypowym kształcie zaokrąglonego trójkąta jest dobrze zachowane. Majdan, o wymiarach około 60 na 80 metrów, otoczony jest podwójnym wałem z fosą w międzywale. Szerokość fosy sięga ośmiu metrów a wysokość wałów - pięciu. Grodzisko jest wyraźnie wyeksponowane nad doliną Kamionki, tuż nad założonym u jego stóp stawem.

Grodzisko jest jednak bardzo słabo zbadane. Nie ma na jego temat prawie żadnych źródeł pisanych. Badawcze prace archeolodzy przeprowadzili jedynie pobieżnie kilkadziesiąt lat temu i nie przyniosły one wielu efektów. Dopiero jesienią 2015 roku kolejne badania, metodą nieinwazyjną, przeprowadziła ekipa  Marcina Piotrowskiego (autora opracowania na temat grodziska*) a kolejne badania są już planowane.

Już dziś można śmiało powiedzieć, że gród, a raczej gródek rycerski, w Posadowie  powstał w późnym średniowieczu (choć być może na wczesnośredniowiecznych umocnieniach), w ramach kolonizacji rejonu przez szlachtę mazowiecką (po połączeniu księstwa bełskiego z księstwem mazowieckim w 1388 roku). Należy więc do grodów bełskich, a nie jak niegdyś sądzono - do (wczesnośredniowiecznych) grodów czerwieńskich. Gród,  z siedzibą dworską, funkcjonował w wiekach XIV i XV, a około roku 1500 prawdopodobnie został zniszczony, najpewniej przez Tatarów.

Od tej pory grodzisko popadało w zapomnienie, ale szczęśliwie zachowało się w dobrym stanie (mimo epizodycznego podorywania).

Kilka lat temu pojawił się nawet pomysł sprzedaży grodziska w prywatne ręce, ale samorząd nie zgodził się na takie posunięcie. Władze Gminy Telatyn będą starać się zagospodarować turystycznie obiekt i promować go, między innymi przez powiązanie – np. archeologicznym szlakiem turystycznym - z innymi, o wiele bardziej znanymi obiektami w tym rejonie, jak grodzisko w Gródku nad Bugiem, wieś Gotów Masłomęcz i grodzisko w Czermnie.

Gmina co roku w środku wakacji zaprasza wszystkich na promujący grodzisko piknik rodzinny w Posadowie.

Artykuły powiązane